theredel | e-blogi.pl
theredel
Bezpieczeństwo kierowcy TIRa @ 2015-08-10 08:38

Naszą specjalnością są usługi BHP Opole, którymi zajmujemy się już od wielu lat. W ciągu całej naszej działalności, mieliśmy do czynienia z wieloma firmami, które chciały w ten sposób zadbać o swoich pracowników. Ostatnio odbyliśmy całą serię szkoleń, przeprowadzonych dla firm transportowo logistycznych z terenu Polski. Z jakimi zagrożeniami stykają się na co dzień kierowcy wielkich ciężarówek i czy mogą ich uniknąć? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć teraz.


 


Usługi BHP Opole mają bardzo szeroki zasięg. W skrócie wyjaśniając, polegają na tym, aby poruszać wszystkie kwestie związane z pracą, które mogą pośrednio lub bezpośrednio łączyć się z bezpieczeństwem pracowników.


 


Przyjrzymy się więc temu, jak wygląda praca kierowcy tira. Poza prowadzeniem wielkiej ciężarówki, ma on również do wykonania szereg innych czynności, związanych z obsługą naczepy i jej załadunkiem. Często oznacza to wyjście na ruchliwy parking lub drogę. Usługi BHP Opole zwracają więc uwagę na to, aby w takich przypadkach kierowcy zadbali o swoją widoczność, zakładając odblaskowe kamizelki ostrzegawcze. Dzięki nim są lepiej zauważani, dzięki czemu inni kierowcy mogą w porę zareagować na ich widok, zmniejszając np. prędkość jazdy.


 


Poza tym, analizując wszystkie obowiązki kierowcy tira, usługi BHP Opole dostrzegły pewną prawidłowość – najwięcej wypadków z udziałem tych pojazdów ma miejsce w stosunkowo niedalekiej odległości od punktu końca podróży. Czym może to być spowodowane? Roztargnieniem, rozkojarzeniem, spadkiem koncentracji lub pragnieniem szybkiego dotarcia do celu. Czy można tego uniknąć? Oczywiście że tak – najlepiej wykonując regularne postoje, dające nam chwile wytchnienia.


Komentuj [0]


Sprawozdawczość @ 2015-04-22 18:12

Każda nawet mała firma co roku musi wysyłać do GUS przeróżne rodzaje sprawozdań. Zazwyczaj są to druki PL1, sprawozdanie o warunkach pracy Z 10, jak również różne inne, głównie związane z następującymi obszarami:  1. Warunkami zatrudnienia

  2. Tendencjami tworzenia nowych miejsc pracy

  3. Tendencjami gospodarczymi

  4. Tendencjami w rozwoju firm


GUS bada też kwestie łączące się z z BHP, kwestie łączące się z z wynagrodzeniami i ogólnie wszystkim tym, co pojawia się na odcinku szef - podwładny.


Opolskie przoduje


 


Ważną pozycję w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem przoduje - wg danych Urzędu Statystycznego jest tu bardzo mało wypadków w pracy. To nic zaskakującego, bo województwo Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, co więcej: nie jest mocno uprzemysłowione. To racja, ale nie w stosunku do danych Gusu, gdyż te wyliczane są w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.


Wypadkowość w województwie opolskim - za jaką przyczyną?


Po pierwsze na pewno są to prężne działania PIP Opole, na przykład:  1. Działania zapobiegawcze

  2. Szkolenia dla pracodawców

  3. Skuteczne działania kontrolne zakończone mandatami


Ostatni podpunkt na uprzedniej liście nie jest miły, lecz w tym miejscu widać, że każda jedna kontrola z PIP Opole daje w jakiś pośredni sposób skutek w postaci bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.


Następna sprawa, to większe wyedukowanie pracodawców - z pomocą sieci mogą oni sprawdzić, jakie mają powinności w zakresie BHP, dzięki różnym sieciowym narzędziom mogą też sobie sami zrobić z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku, by dowiedzieć się cokolwiek o Kodeksie Pracy.


Na końcu - przyczyna niskiej liczby wypadków, to pracownicy. W Opolu i miastach województwa jest bardzo duża fala wyjazdów do innych krajów - za chlebem. Jednocześnie ludzie po powrocie do Polski sami nie godzą się na zatrudnienie w zakładach nie znających norm bezpieczeństwa i higieny pracy i niechętnie przystają na pracę w niekorzystnych warunkach.


Komentuj [0]


Inwestowanie w marcu 2015 @ 2015-04-05 12:23

Rynek obligacji


Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka. Istotne są trzy organizacje. Pierwsza z nich, Rada Polityki Pieniężnej, ścięła niedawno główną stopę procentową o 50 pkt. i zarazem zasugerowała, że kolejnych nie będzie. Właściwie dla obligacji skarbowych korzystna jest sytuacja, gdy stopy procentowe mają wejść w tendencję spadkową. Ponieważ rynek już wcześniej uwzględniał marcową obniżkę, obecnie najistotniejsze jest, że nie powinno być już kolejnych.


Rynek akcji


Luty był całkiem dobrym miesiącem dla posiadaczy funduszy lokujących pieniądze na polskich akcji. Indeks grupujący wszystkie podmioty (WIG) podrożał o dwa procent z okładem. We wzrostach swoje zasługi miały średniaki i maluchy, gdyż wskaźnik giełdowych tych największych (WIG20) zyskał jedynie 1%, kiedy indeks giełdowych maluchów niemalże o 6%. Oznacza to, że jak na razie 2015 rok przyniósł odmienienie tendencji z roku 2014, kiedy to względnie korzystniejszą inwestycją były duże spółki. Perspektywy dla globalnych giełd zdają się być lepsze w tym roku. Bieżący rok przyniesie prawdopodobnie delikatne przyspieszenie tempa wzrostu globalnej gospodarki (wg prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Zarazem w przeważającej części obszarów gospodarczych słusznie jest oczekiwać poprawy skumulowanych zysków o których donoszą spółki.


Ceny nie są z grupy historycznie niskich, ale wg naszej oceny nie są tak wysokie by się ich obawiać zwracając uwagę na niskie stopy procentowe. Równocześnie szczytowo wyśrubowane ceny papierów dłużnych w najważniejszych regionach i wiążące się z tym znikome szanse na zysk w segmencie dłużnym mogą odegrać znaczną rolę w zwiększeniu zainteresowania rynkiem akcji.


Patrząc lokalnie prognozujemy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna „maluchów” nad „grubasami”. Wg Nas w segmencie małych firm łatwiej o raptowną poprawę wyników finansowych, a wyceny niejednokrotnie są niezłe. Ceną za większy potencjał wzrostowy jest w tej sytuacji większe ryzyko, powodowane większą wrażliwością na zmiany nastrojów i kierunku przepływu pieniędzy (więcej o tym w tym miejscu).


Co w Gospodarce?


Luty nie przyniósł żadnych wydarzeń, które zmieniłyby naszą prognozę perspektyw ekonomicznych dla Naszego kraju. Wciąż konsekwentnie uważamy, iż na początku obecnego roku generalna sytuacja dla lokujących kapitał z nadzieją każe patrzeć w przyszłość, z szansami jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w następnych kwartałach. Zgodnie z danymi z czwartego kwartału 2014 roku, krajowa wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% r/r i był powodowany przez popyt wewnętrzny (wzrósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, głównie przedsiębiorstw (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę wzrostu było saldo wymiany z zagranicą (-1,5%). W dalszej części roku 2015 oczekujemy przynajmniej stałego tempa rosnącego handlu krajowego lub nawet umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy winna pojawić się na polu inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu ilości realizowanych projektów w infrastrukturze wg założeń budżetu Unii na lata 2014-2020.


fundusze marzec 2015


Także w zakresie wymiany z zagranicą można przypuszczać, że czeka Nas nadejście konkretnej poprawy wskutek coraz bardziej prawdopodobnego polepszenia atmosfery gospodarczej w stre?e euro (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po nie dającym się nie zauważyć pogorszeniu w 2014 roku). W ostatnim czasie ciekawe zdarzenia dotyczyły obszaru polityki pieniężnej. Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (odczyt in?acji za styczeń 2015 roku -1,3%), a także w związku z decyzjami wielu europejskich banków centralnych zmierzających do obniżenia kosztu pieniądza, RPP z początkiem marca obniżyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Jednocześnie RPP oznajmiła, że była to decyzja kończąca niemal 3- letni cykl obniżek.


Realizacja tej deklaracji Rady wydaje się pewna, więc w bliższym czasie nie należy się spodziewać zmian oprocentowania kredytu.


Komentuj [0]


Giełda – czy w dalszym ciągu może być zyskownym sposobem na zainwestowanie pieniędzy? @ 2010-12-23 17:43

Mniej więcej dwa lata temu giełda papierów wartościowych była wyjatkowo kiepskim wyborem do portfela. Ktoś, kto ulokował na górce pieniądze, jak nic jest pod kreską i jeszcze ma długą drogę do odrobienia strat.


Fartownie dla tych pechowców, w tamtym momencie były naprawdę przyzwoite promocje depozytów.


rynek giełdaBywało, iż nawet na prostym rachunku lokacyjnym dało się zarobić 10% pod warunkiem prostej optymalizacji środków w taki sposób, aby nie opłacać podatku Belki, a żeby instytucja finansowa liczył jak najmniejsze odsetki, które łącznie dawały 10%. Miały miejsce nieraz promocje następujących depozytów – dziesięć procent zysku przez rok bez podatku. Wszyscy, którzy się wtedy załapali, zyskali. Zaiste, o ile uprzednio nie wtopił pieniędzy na GPW .


Kilkanaście miesięcy wcześniej GPW zaliczyła dawno niespotykany niski poziom i od tego momentu dosyć systematycznie rosła. Niestety, teraźniejsza pozycja giełdy jest nierozstrzygnięta, trudno powiedzieć, czy rynkowe wzrosty będą trwać w najlepsze, czy rynek po raz kolejny zacznie zniżkować. Na domiar złego, odsetki od depozytów na nowo notorycznie są obniżane. Z tego powodu drobny ciułacz ma naprawdę spory kłopot w momencie, kiedy musi wybrać w co ulokować forsę. W chwili obecnej prawdopodobnie faktycznie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ulokowanie pieniędzy na rachunku oprocentowanym oraz przeczekanie bieżącej niepewności, wszak korzystniej jest zdobyć niewielkie odsetki aniżeli następnie dokładać do interesu.


Komentuj [0]


Co to jest odwrócona hipoteka? @ 2010-06-24 19:56

Czym jest kredyt pod zastaw nieruchomości, w zasadzie prawie każdy Polak wie. Bank lub SKOK pożycza sporą kwotę pieniędzy, kredytobiorca posługując się pieniędzmi pochodzącymi z pożyczki kupuje mieszkanie, i odtąd reguluje co miesiąc dług.


No dobrze, ale w związku z powyższym jest odwrotna hipoteka?


chałupaA więc sprawa polega na tym, że sprzedaje się bankowi swoją nieruchomość mieszkaniową, w zamian finanse oferowane przez bank, w tym momencie bank wypłaca jednorazowo całą kwotę transakcji, albo płaci jakąś część ustalonej kwoty w okresie ustalonym z sprzedawcą mieszkania lub domu ilość okresów. Najważniejsze, że właściciel nieruchomości może zamieszkiwać w sprzedawanym obiekcie aż do swoich ostatnich dni.


Jednocześnie instytucja nabywająca bierze na siebie ryzyko, że posiadłość wytrzyma do momentu, kiedy da radę tą nieruchomością w pełni dysponować. Zapewne tym samym sądzi się, że kwoty za obiekt budowlany, którą otrzymuje sprzedający posiadacz, mogą maksimum sięgnąć sześćdziesiąt procent rynkowej jej ceny.


Jakkolwiek jest to ciekawa opcja dla przykładowo ludzi na emeryturze, którzy chcieliby zwiększyć swoją emeryturę, natomiast nie wiedzą komu, bądź nie chcą oddać posiadanego majątku wnukom. Przyjmując, że po osiągnięciu wieku emerytalnego, będziemy mogli oczekiwać świadczeń emerytalnych w wysokości od trzydziestu do sześćdziesięciu % ostatniej wypłaty, którą dostaniemy od ostatniego szefa, odwrotna hipoteka jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, które w życiu emeryta może wiele zmienić.


Komentuj [0]


Dodatkowa kasa - skąd? @ 2010-01-30 22:08

Byłem dzisiaj świadkiem takiej wymiany poglądów: szeroko rozpoznawany ekspert od rozwoju osobistego twierdził, iż znaczna część ludzi w naszym kraju chodzi do pracy w miejsce, gdzie nie chce pracować. Spec kontynuował, że jeśli przyjmę to do wiadomości, to niebezpieczne jest z miejsca porzucić obecne zajęcie, bo odetnę swoje źródła dochodu. Lepiej - w jego mniemaniu regularnie rozkręcać nową pracę, a jednocześnie - powiększać swoje zarobki jednocześnie powoli eliminować wcześniejsze, znienawidzone przyzwyczajenia. Myślę, że wylot z niewdzięcznej pracy z dnia na dzień nie sprawiłaby żadnego problemu. Byłaby łatwa w przypadku, w którym posiadasz już pewną ilość innych niż praca źródeł przychodu (a jeszcze lepiej gdybyś do tego posiadał chociaż skromne oszczędności). Uśmiecha się tu stara rynkowa maksyma: "pod żadnym pozorem nie wkładaj wszystkich jaj do jednego kosza. Powiedzenie sobie, a przeważająca część naszego społeczeństwa się na rynku akcji nie rozeznaje. Może przez to prawie każdy z Polaków posiada tylko jedno źródło zarobku, konkretnie robotę w cudzej firmie. Pewni ludzie możliwe, że ponadto czerpią wpływy z papierów wartościowych lub odsetek z depozytu, jednakże dywidenda - rzecz niepewna, z kolei odsetki na lokacie, czy koncie oszczędnościowym najczęściej mikre. Jak temu zaradzić? Rozwiązanie- wprowadzać w życie kolejne źródła przychodu. Pomysł ten zgłębia Bob Allen w książce p.t. "Jak pomnożyć źródła przychodu". Wszystko byłoby ok., niestety istnieje tylko mały szkopuł. Wtedy, kiedy twoim dodatkowym przychodem jest wypłata u innego właściciela firmy, to powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie nie możesz być ważnym pracownikiem w żadnej z tych firm. Zmierzamy do prostego wniosku - dodatkowa praca być może tak, z tym, że nie na podstawie umowy o pracę. Będziesz wtedy w stanie otworzyć swoją własną formę biznesu i na na własną odpowiedzialność wykonywać to, co rzeczywiście lubisz i co jest twoją pasją, a dodatkowo kasować za to gażę.Dalej mój prywatny spis moich pomysłów, niewymagających jakiejś specjalnej systematyczności i wymagających niewiele czasu:


- Konto oprocentowane - wystarczy zdefiniowanego przelewu danej sumy na takie konto.


-Akcje firm płacących dywidendy - jak już wyżej wspominałem, sprawa $niepewna z wypłacanym i przez firmy dywidendami, jednakże masz tu jednocześnie lokatę nastawioną na zwyżkę giełdowej wyceny i dodatkowo raz na rok jakiś przychód.


- Allegro / Świstak / eBay - opchnąć możesz na nich cokolwiek. Istnieją osoby, które uwielbiają zakupy. Chadzają zatem po sklepach z używaną odzieżą i polują na estetyczne i dobrze utrzymane rzeczy, nabywają na kilogramy a opychają za kilkukrotność kwoty, jaką wydały na zakup. Zastanów się, a na pewno również coś wykombinujesz, na wstępie proponuję opchnąć zbędne rzeczy.
Komentuj [0]


  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]